งานเซรามิค ใส่ของอเนกประสงค์

งานเซรามิค ใส่ของอเนกประสงค์

  • Additional information

Additional information

Code / รหัส

M-08

Lead time / ระยะเวลาการผลิต

Call

Material / วัสดุ

เซรามิค

MOQ / จำนวนขั้นต่ำ

200-300 ชิ้น

Pages / หน้า

27

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด