งานปฏิทิน สมุดโน้ต และกระดาษโน้ต

งานปฏิทิน สมุดโน้ต และกระดาษโน้ต

  • Additional information

Additional information

Code / รหัส

MBP15

Lead time / ระยะเวลาการผลิต

30-45 วัน

Material / วัสดุ

กระดาษ

MOQ / จำนวนขั้นต่ำ

500-1000 ชิ้น

Pages / หน้า

7

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด