กิ๊ฟท์เซตเครื่องหนังที่ใส่สมุดบัญชี,พาสปอร์ต,นามบัตร

กิ๊ฟท์เซตเครื่องหนังที่ใส่สมุดบัญชี,พาสปอร์ต,นามบัตร

  • Additional information

Additional information

Code / รหัส

VNS11

Lead time / ระยะเวลาการผลิต

Call

Material / วัสดุ

หนัง

MOQ / จำนวนขั้นต่ำ

100 ชิ้น

Pages / หน้า

2

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด