กระเป๋าช้อปปิ้งกระดาษ คราฟท์

กระเป๋าช้อปปิ้งกระดาษ คราฟท์

  • Additional information

Additional information

Code / รหัส

RM03

Lead time / ระยะเวลาการผลิต

30 วัน

Material / วัสดุ

กระดาษ

MOQ / จำนวนขั้นต่ำ

แล้วแต่รูปแบบ

Pages / หน้า

5

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด