ส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะบนดอยสูง ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่นำมาบริโภคได้ ต้องนำน้ำประปาภูเขาที่มีตะกอนหินปูนเจือปนอยู่เป็นจำนวนมากมาใช้ดื่มกิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ Food4Good และ เทใจ – TaejaiDotcom ขอชักชวนทุกคนมาร่วมกันจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็ก ครู และคนในชุมชมรอบ 10 โรงเรียน มีน้ำดื่มสะอาดเหมาะกับการบริโภค

ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน

พื้นที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนบนดอยสูง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง กาฬสินธุ์ และเชียงใหม่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามผลการดำเนินงานอย่างละเอียด และร่วมบริจาคได้ที่

https://taejai.com/th/d/water4child/

**การบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้**

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : @taejaidotcom