หน้าที่ 15 – ผลิตภัณฑ์งานยางหยอด

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด