P.O.P

P.O.P

รับผลิต กล่องบรรจุภัณฑ์ ติดรถยนต์ กระบองลมสำหรับเป็นของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก หรือ สติกเกอร์การ์ตูน เพื่อการศึกษา
หรือ ออกแบบเฉพาะ เพื่อเป็นสินค้าเพื่อการขาย 


ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด