Gift Giving

รับบริจาคสิ่งของ ให้แก่บ้านพักคนชราบ้านบางแค 2
อ่านเพิ่มเติม…

วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือหลวงปู่อายุ 94 ปี
อ่านเพิ่มเติม…

ขอรับบริจาคขวดพลาสติกที่ทิ้งแล้ว
อ่านเพิ่มเติม…

ขอรับบริจาคถุงผ้า หรือกระเป๋าที่ไม่ใช้แล้วขอรับบริจาคยาเหลือใช้ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก
อ่านเพิ่มเติม…

โครงการ “วน” รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาดกลับมารีไซเคิล
อ่านเพิ่มเติม…

รับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง
อ่านเพิ่มเติม…

รับบริจาคยาเหลือใช้ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก
อ่านเพิ่มเติม…

โครงการรับบริจาคอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วทุกชนิด
อ่านเพิ่มเติม…

พบเห็นสุนัขบาดเจ็บ โปรดแจ้ง
อ่านเพิ่มเติม…

ลวดเย็บกระดาษช่วยเหลือผู้พิการ
อ่านเพิ่มเติม…

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด