Free Copy

DGP แคตตาล็อก 4 สี ที่รวบรวมโรงงาน และผู้นำเข้า ของพรีเมี่ยม, ของโปรโมชั่น, ของขวัญ, ของที่ระลึก กว่า 1,000 รายการ มาให้คุณเลือกสรร
กับความหลากหลายของสินค้าพรีเมี่ยม และง่ายต่อการค้นหา

หากคุณคือ…ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์, ฝ่ายส่งเสริมการขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายเลขานุการ ฯลฯ


สนใจ…ติดต่อขอรายละเอียดการเป็นสมาชิก DGP ฟรี ปีละ 2 เล่ม (เม.ย./ก.ย.) เพียงกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ (ภาษาไทย)

บริษัท *
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ *
ทีอยู่
เลขที่
ซอย
หมู่ที่
อาคาร
ชั้นที่
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ *
แฟกซ์
มือถือ
อีเมล์ *
เว็บไซต์
ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด