Advertisement

DGP ไดเร็คทอรี่ของวงการ ของพรีเมี่ยม, ของโปรโมชั่น, ของขวัญ, ของที่ระลึก สื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับแจกฟรีทุกธุรกิจที่เน้นการส่งเสริมการขาย การตลาด การมอบของขวัญ ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณสู่ลูกค้า หรือพันธมิตรทางการค้า ฯลฯ

DGP จึงเน้นภาพลักษณ์และรูปแบบการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ได้อย่างลงตัว ด้วยภาพ 4 สี สวยสด ชัดเจน เสมือนเห็นสินค้าจริงและได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่าทั้งรูปแบบของสินค้าและรายละเอียดของบริษัทท่าน จะส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และชัดเจน

สนใจลงโฆษณากรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างล่างนี้ (ภาษาไทย)

บริษัท *
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง
ประเภทธุรกิจ *
ทีอยู่
เลขที่
ซอย
หมู่ที่
อาคาร
ชั้นที่
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ *
แฟกซ์
มือถือ
อีเมล์ *
เว็บไซต์
ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด