About Us

DGP Thailand

            คลังแห่ง สินค้าพรีเมียม ของโปรโมชั่น
ของขวัญ ของแจก ของแถม ของชำร่วย ของพรีเมียม
กว่า 1000 รายการ โดยเน้นการจัดเป็นหมวดหมู่
ง่ายต่อการค้นหา ดูชัดเจน พร้อมข้อมูล สำหรับการสั่งทำ
ของพรีเมียม สินค้าส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์
เพื่อลูกค้าคนพิเศษ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ
ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล
หากคุณคือ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์,
ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์, ฝ่ายสนับสนุนการขาย,
ฝ่ายกิจกรรม, ฝ่ายจัดซื้อ หรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เราพร้อมจัดส่งแคตตาล็อกให้ถึงมือคุณในทุกเดือนเมษายน และเดือนกันยายน

คลิก ขอรับแคตตาล็อกฟรี พร้อมกรอกข้อมูล

ฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 43 เดือนกันยายน นะคะ


ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด