โคมไฟพลังงานน้ำ

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: June 28, 2019

โคมไฟพลังงานน้ำ

โคมไฟที่ใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงในการเปิดไฟ แทนการใช้น้ำมัน

(ที่มา : http://www.architectureartdesigns.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด