แก้วกาแฟปุ่มแป้นพิมพ์

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: July 5, 2019

แก้วกาแฟปุ่มแป้นพิมพ์

แก้วกาแฟ หรือถ้วยซุป ที่สกรีนลายเป็นรูปแป้นพิมพ์ไว้ตกแต่งบ้านยามไม่ใช้งาน

(ที่มา : http://www.seujeca.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด