หัวต่อ 2 in 1

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: May 10, 2019

หัวต่อ 2 in 1

หัวต่อสำหรับเครื่องไอโฟน ที่สามารถเสียบชาร์จแบต พร้อมเสียบหูฟังสำหรับฟังเพลงได้

(ที่มา :  officeideas.net)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด