หมวก กระเป๋า กระเป๋าเป้-หน้าที่ 17

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด