หน้าที่ 7 – หมอนไดคัท กระเป๋าผ้าสกรีน

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด