หน้าที่ 57-สินค้าพรีเมี่ยมหลากหลาย ฟังก์ชั่น

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด