หน้าที่ 43 – สินค้าพรีเมี่ยมหลากหลายฟังก์ชั่น

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด