หน้าที่ 30 – กระเป๋าผ้าสกรีนลาย

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด