หน้าที่ 27 – ร่ม

Posted by: Kae DGP Category: DGP Magazine Vol.39, Households & Others Comments: 0 Post Date: May 9, 2017

หน้าที่ 27 – ร่ม

 • ร่มกลับด้าน

 • ร่มกอล์ฟ 30 x 8 นิ้ว

  รายละเอียดสินค้า
  ร่มกอล์ฟ 30 x 8 โครงไฟเบอร์ (ออโต้) ผ้า Silver กลับสีขึ้น (2 ชั้น) ด้าม 3 ร่องสีดำ พร้อมซองผ้าร่ม

 • ร่มกอล์ฟ 30 x 8 นิ้ว 2 ชั้น

  รายละเอียดสินค้า
  ร่มกอล์ฟ 30 x 8 นิ้ว โครงไฟเบอร์ (มือกาง) ผ้า Silver กลับสีขึ้น 2 ชั้น ด้าม 3 ร่องสีดำ พร้อมซองผ้าร่ม

 • ร่มกอล์ฟ 30 x 8 นิ้ว ทรงเหลี่ยม

  รายละเอียดสินค้า
  ร่มกอล์ฟ 30 x 8 นิ้ว โครงไฟเบอร์ (มือกาง) ผ้า Silver กลับสีขึ้น ทรงเหลี่ยม ด้ามนิ่มสีดำ พร้อมซองผ้าร่ม

 • ร่มพับ 2 ตอน

  รายละเอียดสินค้า
  ร่มพับ 2 ตอน โครงเหล็ก (มือกาง) ผ้า Silver กลับสีขึ้น ด้ามสีบรอนซ์

 • ร่มพับ 3 ตอน

  รายละเอียดสินค้า
  ร่มพับ 3 ตอน โครงอะลูมิเนียม (มือกาง) ผ้า Silver กลับสีขึ้น ด้ามสีไม้

 • ร่มพับ 3 ตอน

  รายละเอียดสินค้า
  ร่มพับ 3 ตอน ทรง Top โครงเหล็ก (มือกาง) ผ้า Silver กลับสีขึ้น ด้ามสีไม้

 • ร่มยาว 18 x 8 นิ้ว ชายร่มติดลูกไม้

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 18 x 8 นิ้ว (ออโต้) แกนเหล็ก ก้านไฟเบอร์ ผ้า Silver กลับสีขึ้นขึ้น ชายร่มติดลูกไม้ พร้อมซองผ้าร่ม

 • ร่มยาว 18 x 8 นิ้ว ชายร่มติดลูกไม้

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 18 x 8 นิ้ว (ออโต้) แกนเหล็ก ก้านไฟเบอร์ ผ้า Silver ลายดอกขึ้น ชายร่มติดลูกไม้
  ด้ามพลาสติกลายไม้ไผ่สีน้ำตาล พร้อมซองผ้าร่ม

 • ร่มยาว 24 x 8 นิ้ว

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 24 x 8 โครงเหล็ก (ออโต้) แกนสีดำ 10 มิล ผ้า Silver กลับสีขึ้น ด้ามงอพลาสติกสีดำ

 • ร่มยาว 24 x 8 นิ้ว

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 60 cm. x 8 นิ้ว โครงไม้สปริง ผ้า Silver กลับสีขึ้น เซตไม้ด้ามงอ

 • ร่มยาว 24 x 8 นิ้ว ด้ามไม้เท้า

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม  24 x 8 นิ้ว โครงเหล็ก (ออโต้) แกนสีดำ 14 มิล ผ้า Silver กลับสีขึ้น ผ้าต่อชายร่ม เซตด้ามไม้เท้าอันเล็ก

 • ร่มยาว 24 x 8 นิ้ว ด้ามไม้เท้า

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 24 x 8 นิ้ว โครงเหล็ก (ออโต้) แกนสีดำ 14 มิล ผ้า Silver กลับสีขึ้น เซตด้ามไม้เท้าอันเล็กสีดำ

 • ร่มยาว 24 x 8 นิ้ว ด้ามไม้เท้า

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 24 x 8 โครงเหล็ก (ออโต้) แกนสีดำ 14 มิล ผ้า Silver กลับสีขึ้น เซตด้ามไม้เท้าอันเล็กสีดำ

 • ร่มยาว 27 x 16 นิ้ว

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 27 x 16 นิ้ว โครงเหล็ก (ออโต้) ผ้า Ponggi (2 ชั้น)
  ด้านในสลับสี 7 สี ด้ามงอสีดำ

 • ร่มยาว 27 x 8 นิ้ว

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 27 x 8 โครงไฟเบอร์ (ออโต้) ผ้า Silver กลับสีขึ้น ด้าม 3 ร่อง สีดำ

 • ร่มยาว 27 x 8 นิ้ว

  รายละเอียดสินค้า
  ร่ม 27 x 8 โครงเหล็ก (ออโต้) แกนสีดำ 14 มิล
  ผ้า Silver กลับสีขึ้น ด้าม 3 ร่องสีดำ

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด