หน้าที่ 23 – ตุ๊กตาพรีเมี่ยม หมอนพรีเมี่ยม

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด