หน้าที่ 21 – งานพลาสติก พีวีซี

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด