หน้าที่ 2 – กระเป๋า ร่ม เครื่องหนังพรีเมี่ยม

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด