หน้าที่ 17 – เครื่องหนังสกรีนหรือปั๊มโลโก้

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด