หน้าที่ 12 – สินค้าพลาสติกพรีเมี่ยมสกรีนโลโก้

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด