หน้าที่ 11 – รับผลิตของพรีเมี่ยมพร้อมสต็อกสินค้า

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด