สินค้าไอที ร่ม เครื่องหนัง กระบอกน้ำ แก้วน้ำ ฟางข้าว-หน้าที่ 2

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด