สินค้าผลิตจากพลาสติกพีวีซี มีให้เลือกหลากหลายประเภท

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด