สายรัดข้อมือกระดาษโน้ต

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: July 5, 2019

สายรัดข้อมือกระดาษโน้ต

เตือนความจำแบบสะดวกสบาย สามารถจดโน้ต และลบข้อความเพื่อเขียนใหม่ได้

(ที่มา : https://www.yankodesign.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด