สมุดโน้ตรักษ์โลก

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: 17/05/2019

สมุดโน้ตรักษ์โลก

สมุดโน้ตมาพร้อมหน้ากระดาษที่ทำจากไวท์บอร์ด ที่สามารถเขียนและลบได้ โดยไม่ต้องเปลืองกระดาษ

(ที่มา : https://www.bustle.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด