ร่วมบริจาค ถุงพลาสติกใช้แล้ว มีค่าอย่าทิ้ง ส่งมาทำบล็อกปูถนน-อีโค่บริคส์ได้

Posted by: admindgp Category: Gift Giving, World Comments: 0 Post Date: 25/01/2020

ร่วมบริจาค ถุงพลาสติกใช้แล้ว มีค่าอย่าทิ้ง ส่งมาทำบล็อกปูถนน-อีโค่บริคส์ได้

ร่วมบริจาค ถุงพลาสติกใช้แล้ว มีค่าอย่าทิ้ง ส่งมาทำบล็อกปูถนน-อีโค่บริคส์-รีไซเคิลได้


1. โครงการ Green Road รับบริจาคถุงพลาสติกใช้แล้ว ไปทำบล็อกปูถนน (1 ตร.ม ใช้ถุงพลาสติกประมาณ 4,000 ใบ) สามารถส่งไปที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยต้องเป็นถุงพลาสติกที่ล้างแล้ว

ผศ.ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ

เลขที่ 22 ซ.7 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

2. Trash Hero Thailand : Ecobricks นำพลาสติกชิ้นเล็กๆ ยัดใส่ขวดพลาสติก อัดให้แน่นที่สุด (โดยชิ้นส่วนต้องไม่เปียก ไม่เน่า) นำไปสร้างโรงเรียน Bamboo School ซึ่งจะเป็นสิ่งก่อสร้างจากขวดพลาสติกอัดขยะครั้งแรกในประเทศไทย

ส่งมาที่ แบมบูสคูล (Bamboo School)
234 ซ.แมมแคท หมู่บ้านบ้องตี้ล่าง ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
Facebook: @trashherothailand

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : https://www.facebook.com/environman.th/

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด