รับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง

Posted by: admindgp Category: Gift Giving Comments: 0 Post Date: May 13, 2019

รับบริจาคเสื้อผ้ามือสอง

58571138_1327233834100221_8697693289937108992_o-resize-1

รับบริจาคเสื้อผ้ามือสองตลอดทั้งปี เพื่อเอาเสื้อผ้ามือสองไปขาย และนำเงินจากการขายมาจัดกิจกรรม อาทิเช่น
– ซื้อกล้าไม้แจก
– ปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆ เช่น ปลูกป่าบูชาคุณในวันวิสาขบูชา ฯลฯ
– ในโอกาสสำคัญอื่นๆ

ส่งมาได้ที่
นางวริศรา คุ้มทรัพย์ (โทร.0806020542)
176 หมู่ 6 ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด