ปลั๊ก

ปลั๊ก

รับผลิตและนำเข้าปลั๊กไฟแบบต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟมาตรฐานทั่วไป, ปลั๊กแปลงกระแสไฟพร้อมหัวเสียบแบบต่างๆ ที่ใช้ได้ทั่วโลก,

ปลั๊กไฟ+หัวเสียบแบบ USB มีหลายดีไซน์ให้เลือก รวมทั้งความยาวของสายตามแต่ต้องการ

สนใจขอราคา click  ที่ใต้ภาพสินค้า 
หรือ หลังจาก click ไปที่ภาพสินค้า เพื่อขยาย พร้อมเห็นรายละเอียด 
ก็สามารถ click  เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นกันค่ะ


All photographs in this website for reference only, not allowed to be reproduced without authorization from product owner.

ขอขอบคุณลูกค้า และท่านสมาชิกที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด