ปลั๊กอเนกประสงค์

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: June 14, 2019

ปลั๊กอเนกประสงค์

ปลั๊กต่อพร้อมที่สำหรับม้วนสายชาร์จ สามารถเสียบชาร์จได้หลายช่อง

(ที่มา : http://newgadgetcentral.info)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด