นาฬิกาแขวนผนังสี่เหลี่ยม

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: July 5, 2019

นาฬิกาแขวนผนังสี่เหลี่ยม

 

 

 

 

 

นาฬิกาดีไซน์ใหม่ที่เข็มนาฬิกาจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเคลื่อนที่ซ้อนกันเป็นวงกลม

(ที่มา : http://homeli.co.uk)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด