ที่หยิบขนมพร้อม Stylus

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: July 12, 2019

ที่หยิบขนมพร้อม Stylus

อุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ในระหว่างนั่งเล่นมือถือด้วย Stylus ก็ใช้หยิบขนมมาทานได้โดยไม่ต้องเปื้อนมือ

(ที่มา : https://www.japantrendshop.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด