ที่รัดสายไฟ

ที่รัดสายไฟ

งานยางหยอดเป็นเส้นสำหรับรัดและเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ สามารถออกแบบเป็นโลโก้หรือรูปลักษณ์ต่างๆ บนชิ้นงาน

เพื่อทำเป็นของพรีเมี่ยมไว้แจกเป็นสื่อโฆษณา หรือหากต้องการรูปแบบอื่นๆ ทางโรงงานผู้ผลิตก็สามารถออกแบบเพิ่มเติมให้ได้

สนใจขอราคา click  ที่ใต้ภาพสินค้า 
หรือ หลังจาก click ไปที่ภาพสินค้า เพื่อขยาย พร้อมเห็นรายละเอียด 
ก็สามารถ click  เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นกันค่ะ


All photographs in this website for reference only, not allowed to be reproduced without authorization from product owner.

ขอขอบคุณลูกค้า และท่านสมาชิกที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด