ที่รองแก้ว

ที่รองแก้ว

รับผลิตที่รองแก้วจากผู้ผลิตที่เป็นโรงงานโดยตรง ผลิตได้ทั้งบนวัสดุของยางหยอดหรือไม้ พร้อมบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์

และปั๊มลวดลายหรือโลโก้สำหรับทำเป็นของพรีเมี่ยม สนใจขอราคา click  ที่ใต้ภาพสินค้า 
หรือ หลังจาก click ไปที่ภาพสินค้า เพื่อขยาย พร้อมเห็นรายละเอียด 
ก็สามารถ click  เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นกันค่ะ


ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด