ทีเปิดขวด

ที่เปิดขวด

รับผลิตที่เปิดขวดจากโรงงานผู้ผลิต สามารถผลิตร่วมกันได้กับหลายวัสดุ เช่น ยางหยอดหรือพลาสติก

รวมทั้งสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้ให้มากขึ้นตามต้องการ เช่นเป็นพวงกุญแจหรือที่ติดตู้เย็น

เหมาะเป็นสินค้าพรีเมี่ยม เพื่อประโยชน์ใช้สอย หรือส่งเสริมภาพลักษณ์

สนใจขอราคา click  ที่ใต้ภาพสินค้า 
หรือ หลังจาก click ไปที่ภาพสินค้า เพื่อขยาย พร้อมเห็นรายละเอียด 
ก็สามารถ click  เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นกันค่ะ


All photographs in this website for reference only, not allowed to be reproduced without authorization from product owner.

ขอขอบคุณลูกค้า และท่านสมาชิกที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด