ถ้วยรักษาความร้อน

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: June 28, 2019

ถ้วยรักษาความร้อน

ถ้วยที่ออกแบบให้สามารถใส่น้ำร้อนเข้าไปได้ ทำให้รักษาความร้อนของอาหารให้ได้นานขึ้น

(ที่มา : https://www.yankodesign.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด