ชวนบริจาคขยะที่ไม่มีที่ไป ขายไม่ได้ รีไซเคิลไม่ได้ ส่งไปทำเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินได้ !

Posted by: admindgp Category: Gift Giving, World Comments: 0 Post Date: 27/01/2020

ชวนบริจาคขยะที่ไม่มีที่ไป ขายไม่ได้ รีไซเคิลไม่ได้ ส่งไปทำเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินได้ !

ชวนบริจาคขยะที่ไม่มีที่ไป ขายไม่ได้ รีไซเคิลไม่ได้ เช่น ถุงขนม หลอดยาสีฟัน ซอง กล่องโฟม ส่งไปทำเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินได้ !

N15 Technology รับบริจาคขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ นำไปบดสับเพื่อนำไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ถ่านหินให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ในสระบุรี หลักการ คือ ขยะใดๆที่สามารถตัดให้ขาด และเผาติดไฟได้ ก็สามารถนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ได้ (แนะนำส่งขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ ไม่มีที่ไป ซาเล้งไม่รับซื้อ)

โดยคัดแยกขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ทั้งหลาย เทเศษอาหารออกก่อน แล้วผึ่งให้แห้ง นำไปรวบรวมส่งไปที่

คุณสมบูรณ์ กิตติอนงค์

บริษัท N15 Technology

700/754 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

เบอร์โทร 0863342612

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ https://web.facebook.com/n15technology/

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook : https://www.facebook.com/environman.th/

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด