จาน, ชาม

จาน, ชาม

รับผลิตจาน-ชาม จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มีหลายวัสดุให้เลือกตามที่คุณต้องการ

พร้อมบริการสกรีนลวดลายลงบนชิ้นงาน สนใจขอราคา click  ที่ใต้ภาพสินค้า 
หรือ หลังจาก click ไปที่ภาพสินค้า เพื่อขยาย พร้อมเห็นรายละเอียด 
ก็สามารถ click  เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นกันค่ะ


ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด