กล่องอเนกประสงค์ / Utility Box

กล่องอเนกประสงค์ / Utility Box

รับสั่งทำ และผลิตกล่องอเนกประสงค์ ใช้งานได้สะดวกและหลากหลาย จากโรงงานผลิตที่ได้คุณภาพ
สนใจขอราคา click  ที่ใต้ภาพสินค้า 
หรือ หลังจาก click ไปที่ภาพสินค้า เพื่อขยาย พร้อมเห็นรายละเอียด 
ก็สามารถ click  เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นกันค่ะ


ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด