กล่องยาเตือนความจำ

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: July 12, 2019

กล่องยาเตือนความจำ

กล่องยาที่มาพร้อมเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาทานยา สามารถตั้งเวลาได้ 8 ครั้ง

(ที่มา : https://www.infmetry.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด