กล่องทำความเย็น

Posted by: admindgp Category: Lastest ideas Comments: 0 Post Date: May 17, 2019

กล่องทำความเย็น

กล่องสำหรับวางเครื่องดื่ม หรือช็อคโกแลต เพื่อรักษาความเย็นให้คงอยู่ตลอด

(ที่มา : https://www.japantrendshop.com)

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด