กระเป๋ากระดาษ คราฟท์ สกรีนโลโก้-หน้าที่ 5

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด