หน้าที่ 70 – กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าช้อปปิ้ง

Posted by: admindgp Category: Baggages & Accessories, DGP Magazine Vol.38 Comments: 0 Post Date: May 9, 2017

หน้าที่ 70 – กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าช้อปปิ้ง

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด