หน้าที่ 3 – สินค้าไอที เครื่องหนัง กระบอกน้ำ ร่ม ม่านบังแดด กระเป๋า แก้วน้ำ หมอน

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด