หน้าที่ 29 – พาวเวอร์แบงค์ ลำโพงบลูทูธ ที่ชาร์จไร้สาย

Posted by: Kae DGP Category: DGP Magazine Vol.38, Importers & Traders Comments: 0 Post Date: May 9, 2017

หน้าที่ 29 – พาวเวอร์แบงค์ ลำโพงบลูทูธ ที่ชาร์จไร้สาย

 • พาวเวอร์แบงค์ ไฟ LED

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP Power Bank : Slim Card
  Capacity : 1,500-3,000 mAh
  Battery : เกรด A (Li-Polymer)
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • พาวเวอร์แบงค์ ไฟ LED

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP Power Bank : Slim Card
  Capacity : 2,600-5,000 mAh
  Battery : เกรด A (Li-Polymer)
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • พาวเวอร์แบงค์ ไฟ LED

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP Power Bank : Crystal LED A
  Capacity : 2,600-10,000 mAh
  Battery : เกรด A (Li-Polymer)
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • พาวเวอร์แบงค์ ไฟ LED

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP Power Bank : Crystal LED A
  Capacity : 2,600-10,000 mAh
  Battery : เกรด A (Li-Polymer)
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • พาวเวอร์แบงค์ ไฟ LED

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP Power Bank : Crystal LED A
  Capacity : 2,600-10,000 mAh
  Battery : เกรด A (Li-Polymer)
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • พาวเวอร์แบงค์ ไฟ LED

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP Power Bank : Crystal LED A
  Capacity : 2,600-10,000 mAh
  Battery : เกรด A (Li-Polymer)
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • พาวเวอร์แบงค์ทรงกลม ไฟ LED

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP Power Bank : Crystal LED A
  Capacity : 2,600-5,000 mAh
  Battery : เกรด A (Li-Polymer)
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • ลำโพงบลูทูธ

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP ลำโพงบลูทูธ Bluetooth Speaker
  Logo LED Lighted, Full Color Printing
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • ลำโพงบลูทูธ

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP ลำโพงบลูทูธ Bluetooth Speaker
  Logo LED Lighted, Full Color Printing
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • ลำโพงบลูทูธ

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP ลำโพงบลูทูธ Bluetooth Speaker
  Logo LED Lighted, Full Color Printing
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • ลำโพงบลูทูธ

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP ลำโพงบลูทูธ Bluetooth Speaker
  Logo LED Lighted, Full Color Printing
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • ลำโพงบลูทูธ

  รายละเอียดสินค้า

  ZEAP ลำโพงบลูทูธ Bluetooth Speaker
  Logo LED Lighted, Full Color Printing
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • แท่นชาร์จไร้สาย

  รายละเอียดสินค้า

  พาวเวอร์แบงค์พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย โลโก้แบบไฟแอลอีดี
  ZEAP : Power Bank Wireless Charger with LED logo
  สามารถพิมพ์รูปภาพและมีไฟติดได้
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • แท่นชาร์จไร้สาย

  รายละเอียดสินค้า

  แท่นชาร์จไร้สาย โลโก้แบบไฟแอลอีดี
  ZEAP : Wireless Charger with LED logo
  สามารถพิมพ์รูปภาพและมีไฟติดได้
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • แท่นชาร์จไร้สายพร้อมกล่อง

  รายละเอียดสินค้า

  แท่นชาร์จไร้สาย โลโก้แบบไฟแอลอีดี
  ZEAP : Wireless Charger with LED logo
  สามารถพิมพ์รูปภาพและมีไฟติดได้
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

 • แท่นชาร์จไร้สายพร้อมกล่อง

  รายละเอียดสินค้า

  พาวเวอร์แบงค์พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย โลโก้แบบไฟแอลอีดี
  ZEAP : Power Bank Wireless Charger with LED logo
  สามารถพิมพ์รูปภาพและมีไฟติดได้
  รับประกัน : 1 ปี พร้อมกล่อง และการทำโลโก้องค์กร

ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด