ปลั๊ก

ปลั๊ก

รับผลิตและนำเข้าปลั๊กไฟแบบต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟมาตรฐานทั่วไป, ปลั๊กแปลงกระแสไฟพร้อมหัวเสียบแบบต่างๆ ที่ใช้ได้ทั่วโลก,

ปลั๊กไฟ+หัวเสียบแบบ USB มีหลายดีไซน์ให้เลือก รวมทั้งความยาวของสายตามแต่ต้องการ

สนใจขอราคา click  ที่ใต้ภาพสินค้า 
หรือ หลังจาก click ไปที่ภาพสินค้า เพื่อขยาย พร้อมเห็นรายละเอียด 
ก็สามารถ click  เพื่อขอใบเสนอราคาได้เช่นกันค่ะ


ใช้ใบเสนอราคาฟอร์มนี้ ในกรณีที่ไม่ระบุสินค้าว่าเป็นภาพใด